ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യ സുരക്ഷ, പാരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷ: മൗലികാവകാശമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക

കോവിഡ് 19 രാജ്യത്തിലെ സമസ്ത മേഖലയെയും സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക്ഡൗണ്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെയും ഗ്രാമീണ മേഖലയെയും പട്ടിണിയിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.…

0Sticky

നിരൂപകര്‍ എസ് കെയെ പരിഗണിച്ചില്ല

ചെലവൂര്‍ വേണു താനൊരു മുഴുവന്‍ സമയ സാഹിത്യകാരനാണ് എന്നായിരുന്നു എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ട് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ അത് പൂര്‍ണ്ണമായും ശരിയായിരുന്നു. മുപ്പതാം വയസ്സില്‍ ബോംബെ ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍ കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസിലെ…

0